Norsk Bassengbad Teknisk Forening

FORENINGS MÅLSETNING ER Å HØYNE BRANSJENS TEKNISKE NIVÅ, SAMT Å VÆRE BRANSJENS OFFISIELLE TALERØR.

Norsk Bassengbad Teknisk Forening

Norsk Bassengteknisk Forening (NTBF) ble stiftet i 1990 og er en sammenslutning av leverandører innen bassengbad-bransjen. For tiden består foreningen av 13 firmaer og omfatter majoriteten av de store firmaene i bransjen. Foreningens målsetning er blant annet å høyne bransjens tekniske nivå samt å være bransjens offisielle talerør ovenfor myndigheter og allmenheten.

NTBF publiserer nye forskrifter og normer som er relevant for bassengbransjen etter som de blir tilgjengelige, og vi har også utgitt boka "Retningslinjer for Vannbehandling i Offentlige Svømmebad". Boka er ment som en teknisk guide for planleggere og utbyggere av svømme- og badeanlegg.