OM NBTF

Norsk Bassengteknisk Forening (NTBF) ble stiftet i 1990 og er en sammenslutning av leverandører innen bassengbad-bransjen. For tiden består foreningen av 12 firmaer og omfatter majoriteten av de store firmaene i bransjen.

Foreningens målsetning er blant annet å høyne bransjens tekniske nivå samt å være bransjens offisielle talerør ovenfor myndigheter og allmenheten.

Medlems bedriftene arbeider mot det offentlige og private markedet.

Foreningens styre består av:

Svenn-Inge Wickmann Leder
Arne Velde Kasserer
Jan Erik Smeby Styremedlem
Nic Holm Styremedlem
Eivind Husemoen Styremedlem
Vegard Holtren Styremedlem
Morten Brandt Rudlang Varamedlem
Rune Olsen Varamedlem